Entreprenør, Kloakmester i Silkeborg, Aarhus

Højvandslukke

Hvis du har et afløb der ligger meget lavt i forhold til vejen, fx i kælderen, kan kloakvandet fra vejen potentielt løbe fra vejen og op ad dit afløb. Dette kan forårsage oversvømmelse af din kælder, hvilket ikke alene kan lave betydelig materiel skade, men også indebære smitterisiko for farlige sygdomme.


Hvordan fungerer et højvandslukke?

Ved at installere et højvandslukke under dine lavtliggende afløb, kan man forhindre oversvømmelse. Den fungerer ved at sørge for, at vandet kun kan løbe en retning igennem. Har du en mistanke om at din kælder kan være udsat, når det regner intenst, kan man bede kommunen om at oplyse hvor meget vandet stiger i kloakken på vejen.

Hvis der er flere lavtliggende afløb, kan man enten installere et højvandslukke under hver, eller installere en enkelt hvor kloakrørene mødes. Såfremt det drejer sig om et toilet, skal et særligt slags højvandslukke installeres.


Få installeret højvandslukke af en autoriseret kloakmester

Når man skal have installeret et højvandslukke, er det lovpligtigt at få det udført af en autoriseret kloakmester. Som en del af vores ekspertise som netop autoriseret kloakmester, er vi erfarne i at installere højvandslukker – og rådgive om hvornår det er en god ide, og hvornår man bør overveje en anden løsning.

Hvis dit hus ligger lavt, så kan det også være en god idé at undersøge behovet for omfangsdræn

Vi opererer i Østjylland, deriblandt Galten, Skanderborg, Silkeborg og Aarhus.

 

Kontakt os for mere information

Kontakt os gerne på mobil 40 30 99 55 eller telefon 86 95 45 90

Læs også om belægningkloakseparering og tv inspektion.

 

Kontakt os