Entreprenør, Kloakmester i Silkeborg, Aarhus

Kloaksikring af rotter i Aarhus, Galten, Silkeborg & Skanderborg

Rotteproblemet er voksende, og rotter kan give alvorligt besvær.

Der udgøres en betydelig sundhedsrisiko af have rotter. Derfor tager myndighederne rottebekæmpelse ganske alvorligt. Da de er meget vanskelige at udrydde, og desuden færdes meget i kloakker, kan de smitte mennesker med et væld af forskellige sygdomme. Der er smitterisiko for alvorlige, potentielt dødelige sygdomme som Leptospirose (også kendt som Weils sygdom), hvis bare man rører ved ting rotter har været i nærheden af.

Udover de sundhedsmæssige hensyn, kan rotter også forårsage betydelige skader. Eftersom deres tænder er meget stærke, kan de bide igennem stort set alting, og derfor ødelægger de ofte de installationer de er i nærheden af, såsom ventilationsanlæg og kloakker. Dette kan udvikle sig til at kræve meget dyre reparationer, hvis ikke en fuldstændig udskiftning, såfremt det ikke udbedres. Vi tilbyder også rottesikring af din bolig. Ved rottesikring af dit hjem tjekker vi blandt andet tagkonstruktion, gulve, ydermure og sokkel og tilpasser disse, så rotter ikke kan trænge ind i dit hjem.

Rottespærre: Hjælp til bekæmpelse af rotter i dine rør

Vi tilbyder montering og opsætning af rottespærrer, hvilket er en anordning, der holder rotter ude af dit afløb. Rotterne kan ikke trænge igennem en rottespærre, men spildevand kan frit flyde igennem. Vi har erfaring med opsætning af rottespærreprodukter både på tilgang og afgang i kloakafløb. Kontakt os i dag og hør mere om vores ydelser. 

Rottesikring: Forebyggelse og udbedring af rotteskader

Derfor er det vigtigt at få gjort noget ved problemet. Vi installerer rottespærrer, sådan at man kan begrænse hvor rotterne kan komme hen. Dette forhindrer at rotterne kommer ind endnu flere steder hvor de ikke hører til, og gør samtidig bekæmpelse af rotterne nemmere, da de findes i et mere afgrænset område. Samtidig udbedrer vi også skader på kloakker, som har lidt under rotters tilstedeværelse. Ved at få repareret disse, kan man forhindre at rotterne bruger de veje de har gnavet, og samtidig at kloakken får yderligere problemer. Vi hjælper også med at bekæmpe rotter i jorden og leder efter tegn på rotter i haven.

Hvor finder du rottesikringer?

Hos Entreprenør Torben Svendsen ApS tilbyder vi kloaksikring af rotter indendørs og rotter udendørs. Vi rykker ud og rottesikrer i 8464 Galten, 8600 Silkeborg, 8660 Skanderborg og hele Aarhus kommune. 

Kontakt os på mobil 40 30 99 55 eller telefon 86 95 45 90, hvis du har brug for kloakarbejde efter rotteskader, eller bare forebyggelse imod dem. Vi dækker som sagt store dele af østjylland, så ring til os i dag og få et uforpligtende tilbud. 

 

Kontakt os